Bank nasienia in vitro

Bank nasienia (spermy) to mieszkania, w jakich kładzie się nasienie dawców. Wymagają oni osiągnąć dokładnie określone kryteria. Przede ludziom w ich spermie powinna znaleźć się wystarczająca ilość plemników (minimalnie 40 milionów na 1 mm) o dość dużej ruchliwości. Dawca wymaga żyć w złotej jakości fizycznej, być w wieku do 35 lat również nie posiadać obciążenia żadnymi chorobami genetycznymi.

Dodatkowo ocenie podlega jego rozwój, budowa ciała kolor oczu i włosów i, co dobre, wykształcenie (minimum średnie). Wg prawa UE sperma oddawana jest nieodpłatnie. Wypłacana jest jedynie rekompensata za poniesione koszty np. dojazd (max. 700 zł). Pierwszym rzutem kwalifikacyjnym dawcy jest istotny wywiad, podczas którego podawanych stanowi mu szereg pytań odnośnie jego przeznaczenia seksualnego, przebytych wad i formy rodzinnej. Później sprawdza się jego krew w planie sprawdzenia, lub nie jest nosicielem chorób zakaźnych (np. HIV), pobiera nasienie i wymaz z cewki moczowej. Jeśli każde warunki zostaną przeprowadzone oddane nasienie dociera do banku spermy na moment pół roku. Tylko po terminie tego momentu przenosi się nowe doświadczenia i na ich przyczynie kieruje nasienie do danych procedur. Dawca musi podpisać z bankiem odpowiednią umowę - klinika musi ponieść pełną uwagę na zdrowe przechowywanie nasienia. W naszym regionu praktyka oddawania spermy jest stale coraz kilkoro popularna, stąd pobrany materiał nigdy nie ulega zniszczeniu. Mieć z banku teoretycznie chyba każdy. A na miary polskiego prawa samotne pani nie mogą zyskać z usług banku spermy (dziecko musi bo na jego wielkości mieć jednocześnie rodzica i matkę). Najczęściej klientami takich przychodni są bezpłodne pary oraz klienci będący nosicielami chorób genetycznych, których nie chcą kierować swoim potomkom.